Kontak Ons

Kontak

Kontak besonderhede van al die verskillende dele waar jy betrokke kan raak.

NG Kerk Parys-Suid                              KANTOORURE:

86 Delver St, Parys, 9585                                                     
Maandae: Gesluit
                                                                Dinsdae: 10:00 – 12:00

T: 056 811 5316                                          Woensdae – Vrydae: 08:00 – 12:00
F: 056 811 5316

NG Kerk Parys-Wes WebtuistBankbesonderhede:
http://ngsuid.parys.co.za  Bank
Tjekrekening: ??Tak: 0000
NG Kerk Parys-SUID Eposngsuid@parys.co.za
Besoek ons op Facebook
Leraar0iets@parys.co.za
Skriba0
Kassier
Orrelis0
Koster/Gemeentebestuurder0
LEIER OUDERLING/DIAKEN
Ouderling
Leier:0
O/Leier:
Diaken
Leier:0
O/leier:0
DIENSGROEP VOORSITTERS
TAAKGROEP VOORSITTERS
Taakgroep Fondse?ian@waar.co.za
Taakgroep Admin?
Taakgroep Eiendomme?0
Taakgroep Regte?
Taakgroep Diensverhoudinge?0
DIENSGROEP VOORSITTERS
Diensgroep Gemeentebediening?
Diensgroep Getuienis?0
Diensgroep Jeug?0
Diensgroep Thabita?0
Diensgroep Diens van Barmhartigheid?0
KATEGESE EN KINDERKERK
Kategese:0
Kinderkerk0